IT Search & Recruitment

Matchen met visie en focus

MatchingVision Voor Freelancers

De grens tussen vast en tijdelijk dienstverband vervaagt steeds meer. Werkgevers vullen fluctuaties in de vraag naar expertise binnen hun projecten graag met de inzet van freelancers. Specialisten zoeken steeds vaker variatie in opdrachten en werkomgeving door zich als zelfstandige aan te bieden. Grote, organisatie overschrijdende projecten, bijvoorbeeld binnen de overheid, zijn feitelijk virtuele organisaties waarin zelfstandigen voor bepaalde tijd samenwerken. Consortia van 'zelfstandig samenwerkenden' zullen in de toekomst steeds meer ontstaan en MatchingVision neemt daarin graag het voortouw. Dit doen we door freelancers en opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen maar ook door freelancers onderling een basis tot uitwisseling van kennis en ervaring te bieden.

Advies bij opstarten als freelancer
Welke VAR heb ik nodig? Wat kost een Arbeidsongeschiktsheid verzekering me? Is een aansprakelijkheidsverzekering wel nodig? Heb ik een kantoor nodig? Welk tarief kan ik vragen? Waar vind ik een goede accountant?
Als starter heb je veel vragen en wij kunnen je helpen ze te beantwoorden.

Bemiddeling van opdrachten
Het is voor veel zelfstandige professionals vaak moeilijk om naast het uitvoeren van een opdracht ook nog tijd te besteden aan het acquireren van een nieuwe, volgende opdracht. Daarnaast wordt de onderhandeling over inzet en tarief veelal als moeizaam en vervelend ervaren.
MatchingVision heeft een uitgebreid netwerk van potentiële opdrachtgevers en werkt tevens samen met partijen die als mantelhouders bij grote  eindklanten niet het uiterste uit de kan willen halen.
MatchingVision brengt opdrachtverstrekker en de zelfstandige professional met elkaar in contact en voert eventueel de onderhandeling over profiel, inzet en tarief. Op basis van de zo gemaakte afspraken sluiten opdrachtgever en freelancer onderling een tijdelijk contract.
Vooraf heeft MatchingVision een overeenkomst met één van de twee partijen over de afdracht van een bemiddelingsfee gesloten. In een enkel geval treed MatchingVision zelf op als leverancier en koopt daarvoor de diensten van een ZZP'er in.

Kennisuitwisseling
Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke inhoudelijke ontwikkeling.  Wij adviseren je graag bij de planning en invulling daarvan en faciliteren graag de kennisuitwisseling tussen freelancers onderling.