IT Search & Recruitment

Talent werving met visie en inhoud

MatchingVision voor Werkgevers

Persoonlijke benadering
MatchingVision legt in haar werkwijze de nadruk op de persoonlijke benadering, zowel naar de kandidaat als naar de opdrachtgever. Als eerste gesprekspartner van mogelijke kandidaten voor een functie vinden wij het erg belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de organisatie waar de kandidaat uiteindelijk aan de slag gaat. Door middel van een uitgebreide intake met de opdrachtgever en toekomstige collega's verzamelen wij voldoende informatie om vervolgens een compleet bedrijfsprofiel en een functieprofiel op te kunnen stellen. Dit functieprofiel beschrijft zowel de vakinhoudelijke als de persoonlijke competenties waaraan kandidaten moeten voldoen.

Heldere en duidelijke afspraken
Wij vinden het belangrijk om open en transparant te werken op basis van heldere en duidelijke afspraken. Deze worden voorafgaand aan het wervingstraject vastgelegd in een overeenkomst. Daarbij wordt gewerkt op basis van een resultaat afhankelijke beloning.

Proactieve aanpak
Als functieprofiel en bedrijfsprofiel zijn afgestemd met de opdrachtgever wordt in overleg een aanpak voor het wervingtraject vastgesteld. Bij de werving maakt MatchingVision gebruik van haar eigen netwerken en van databanken en digitale sociale media. Na de selectie van kansrijke CV's worden kandidaten persoonlijk en bij voorkeur telefonisch door ons benaderd voor een kennismakingsgesprek. Deze selectiegesprekken worden gevoerd door middel van gestructureerde interviews waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden als STAR-E en competentiegerichte vragen .

Indien een kandidaat naar onze mening voldoet zal de kandidaat middels een uitgebreid rapport worden voorgesteld en overgedragen aan de opdrachtgever. Ook na indiensttreding van een kandidaat zullen we de eerste tijd contact houden om vast te stellen of alles naar wens verloopt. MatchingVision biedt de mogelijkheid om kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure te laten testen. In aanvulling op de persoonlijke benadering die wij altijd voorstaan kan daarbij met behulp van gangbare theoretische modellen (zoals het Big Five model) de persoonlijkheid van de kandidaat in kaart worden gebracht en de mate waarin een kandidaat aansluit bij de in het functieprofiel beschreven competenties.