FlexCISO

Een innovatief CISO as a service concept dat bedrijven helpt om een toegewijde Chief Information Security Officer te hebben zonder de volledige kosten van een in-house positie. Flexibiliteit, deskundigheid en kosteneffectiviteit gecombineerd.

FlexCISO biedt bedrijven:

  • Regelmatige beoordelingen van de beveiligingsstatus
  • Crisismanagement en incidentrespons
  • Training en bewustwording voor personeel
  • Beleidsontwikkeling en -implementatie

Hoe werkt het:

MatchingVision stelt een zeer ervaren onafhankelijk CISO aan u voor, passend bij uw organisatie en werkgebied. Klikt het? Dan bespreken we uw wensen en behoeftes en maken we afspraken in de vorm van bijvoorbeeld een inhuurfrequentie of strippenkaart model.

Voordelen FlexCISO:

  • Kosteneffectief: u betaalt alleen de tijd die u afneemt.
  • Achtervang: bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie kunt u eventueel beroep doen op een collega CISO
  • Adviseert het management bij het inrichten van de cybersecurityprocessen, risicobeheersing en rapportages.
  • Specialistische kennis en ervaring die nu én in de toekomst noodzakelijk zijn.
  • Informatiebeveiligingssystemen zijn op orde.
  • Goed voorbereid op aanvalstechnieken van hackers.